YouGov kiếm tiền 4.0

0

YouGov là website khảo sát thị trường uy tín được sử hữu và vận hành bởi YouGov Plc, một công ty nghiên cứu thị trường có trụ sở tại London và nhóm các công ty bao gồm YouGov Singapore Pte Ltd.

Hiện tại, YouGov có một hệ thống website khảo sát thị trường hoạt động trên toàn cầu, trong đó YouGov Việt Nam dành cho thành viên Việt Nam với giao diện web là ngôn ngữ Việt Nam.

Số điểm cho mỗi khảo sát khoảng 50 – 600 điểm, 20 – 30 câu hỏi, tỉ lệ quy đổi: 1 điểm = 0,005 SGD (dollar Singapore), khoảng 81 VND.

Mỗi khảo sát hoàn thành bạn có thể kiếm được khoảng 5.000 – 50.000 VND. Khi đạt mức tối thiểu, bạn rút về PayPal với 5.000 điểm = 400k hoặc 5.000 điểm = 400k thẻ nạp điện thoại.

Leave A Reply

Your email address will not be published.