Saturday, May 8, 2021
Home Xem Bói Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 hợp tuổi Đinh Mão...

Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 hợp tuổi Đinh Mão 1987 nam, nữ mệnh

Xông đất, xông nhà là vấn đề quan trọng mà mọi người ai cũng rất chú trọng. Xông đất được hiểu chính là thời điểm chuyển giao của năm cũ và năm mới vào mùng 1 tết. Tại thời điểm này nếu gia chủ chọn được người đến xông đất hợp tuổi sẽ mang đến nhiều điều may mắn tốt đẹp.

Xông nhà, xông đất đầu năm là một việc vô cùng quan trọng khi bước sang năm mới 2021 Tân Sửu. Nhằm giúp bạn biết được tuổi nào tốt, tuổi nào xấu để bạn lựa chọn tuổi xông nhà cho tuổi bạn trong năm mới 2021 này. Chúng tôi xin đưa ra danh sách các tuổi tốt xông nhà, xông đất năm 2021 Tân Sửu hợp tuổi Đinh Mão sinh năm 1987.

1. Danh sách tuổi hợp xông nhà, xông đất năm 2021 hợp tuổi Đinh Mão 1987

Người đầu tiên đến xông nhà vào thời khắc chuyển giao sang năm mới là người quyết định đến tài lộc, sức khỏe và sự may mắn cho gia chủ. Theo cách lựa chọn mời người đến xông nhà ở dưới đây sẽ là danh sách chi tiết các tuổi tốt nhất đến xông đất đầu năm 2021 cho gia chủ tuổi Đinh Mão 1987. Những người được lựa chọn là người hợp với tuổi gia chủ và năm xông nhà 2021 theo Thiên canĐịa chi, Ngũ hành,… Dưới đây là kết quả các tuổi tốt nhất để gia chủ tuổi Đinh Mão 1987 mời đến xông nhà năm 2021 Tân Sửu.

1.1. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 cho Nam tuổi Đinh Mão 1987

Tuổi chủ nhà Năm mới Tân Sửu 2021
Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Tốn
Năm : Tân Sửu [辛丑]
Ngũ hành : Bích Thượng Thổ
Niên Mệnh Năm : Kim (Nam) – Hoả (Nữ)
Cung : Nam: Cung Càn – Nữ: Cung Ly
Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợp Năm 2021 Tân Sửu <–> Tuổi hợp Đánh giá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Đinh  =>  Bình
Mão – Hợi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1950 [Canh Dần]
Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Canh  =>  Bình
Mão – Dần  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1950 [Canh Dần]
Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Canh  =>  Bình
Sửu – Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1951 [Tân Mão]
Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Tân  =>  Bình
Mão – Mão  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1951 [Tân Mão]
Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Tân  =>  Bình
Sửu – Mão  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Hỏa – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Mậu  =>  Bình
Mão – Tuất  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Mậu  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]
Hỏa – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Kỷ  =>  Bình
Mão – Hợi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]
Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Hợi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Hỏa – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Tân  =>  Bình
Mão – Sửu  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình
Tân – Tân  =>  Bình
Sửu – Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Hỏa – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Mậu  =>  Bình
Mão – Thân  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình
Tân – Mậu  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]
Hỏa – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp
Mão – Tí  =>  Tam hình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]
Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Tí  =>  Lục hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Hỏa – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Đinh  =>  Bình
Mão – Tỵ  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]
Hỏa – Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình
Đinh – Kỷ  =>  Bình
Mão – Mùi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]
Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Mùi  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Hỏa – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Canh  =>  Bình
Mão – Thân  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Canh  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Hỏa – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp
Mão – Tuất  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]
Hỏa – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Kỷ  =>  Bình
Mão – Tỵ  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]
Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Hỏa – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Tân  =>  Bình
Mão – Mùi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình
Tân – Tân  =>  Bình
Sửu – Mùi  =>  Lục xung
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình
Đinh – Giáp  =>  Bình
Mão – Tuất  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình
Đinh – Ất  =>  Bình
Mão – Hợi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Ất  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Mậu  =>  Bình
Mão – Dần  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Tân – Mậu  =>  Bình
Sửu – Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]
Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Kỷ  =>  Bình
Mão – Mão  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]
Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Mão  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]
Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp
Mão – Ngọ  =>  Lục phá
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]
Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Ngọ  =>  Lục hại
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]
Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Qúy  =>  Tương phá
Mão – Mùi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]
Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Qúy  =>  Bình
Sửu – Mùi  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Bính  =>  Bình
Mão – Tuất  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Tân – Bính  =>  Tương hợp
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Đinh  =>  Bình
Mão – Hợi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2010 [Canh Dần]
Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Canh  =>  Bình
Mão – Dần  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2010 [Canh Dần]
Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Canh  =>  Bình
Sửu – Dần  =>  Bình
TB

1.2. Xem tuổi xông nhà, xông đất năm 2021 cho Nữ tuổi Đinh Mão 1987

Tuổi chủ nhà Năm mới Tân Sửu 2021
Năm : Đinh Mão [丁卯]
Mệnh : Lô Trung Hỏa
Cung : Khôn
Năm : Tân Sửu [辛丑]
Ngũ hành : Bích Thượng Thổ
Niên Mệnh Năm : Kim (Nam) – Hoả (Nữ)
Cung : Nam: Cung Càn – Nữ: Cung Ly
Năm sinh bạn -> Và Tuổi hợp Năm 2021 Tân Sửu <–> Tuổi hợp Đánh giá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Đinh  =>  Bình
Mão – Hợi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1947 [Đinh Hợi]
Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1950 [Canh Dần]
Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Canh  =>  Bình
Mão – Dần  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1950 [Canh Dần]
Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Canh  =>  Bình
Sửu – Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1951 [Tân Mão]
Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Tân  =>  Bình
Mão – Mão  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1951 [Tân Mão]
Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Tân  =>  Bình
Sửu – Mão  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Hỏa – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Mậu  =>  Bình
Mão – Tuất  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1958 [Mậu Tuất]
Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Mậu  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]
Hỏa – Bình Địa Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Kỷ  =>  Bình
Mão – Hợi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1959 [Kỷ Hợi]
Thổ – Bình Địa Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Hợi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Hỏa – Bích Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Tân  =>  Bình
Mão – Sửu  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1961 [Tân Sửu]
Thổ – Bích Thượng Thổ   =>  Bình
Tân – Tân  =>  Bình
Sửu – Sửu  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Hỏa – Đại Dịch Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Mậu  =>  Bình
Mão – Thân  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1968 [Mậu Thân]
Thổ – Đại Dịch Thổ   =>  Bình
Tân – Mậu  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]
Hỏa – Tang Đố Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp
Mão – Tí  =>  Tam hình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1972 [Nhâm Tí]
Thổ – Tang Đố Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Tí  =>  Lục hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Hỏa – Sa Trung Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Đinh  =>  Bình
Mão – Tỵ  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1977 [Đinh Tỵ]
Thổ – Sa Trung Thổ   =>  Bình
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]
Hỏa – Thiên Thượng Hỏa   =>  Bình
Đinh – Kỷ  =>  Bình
Mão – Mùi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1979 [Kỷ Mùi]
Thổ – Thiên Thượng Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Mùi  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Hỏa – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Canh  =>  Bình
Mão – Thân  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1980 [Canh Thân]
Thổ – Thạch Lựu Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Canh  =>  Bình
Sửu – Thân  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Hỏa – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp
Mão – Tuất  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1982 [Nhâm Tuất]
Thổ – Đại Hải Thủy   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]
Hỏa – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Kỷ  =>  Bình
Mão – Tỵ  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1989 [Kỷ Tỵ]
Thổ – Đại Lâm Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Tỵ  =>  Tam hợp
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Hỏa – Lộ Bàng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Tân  =>  Bình
Mão – Mùi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1991 [Tân Mùi]
Thổ – Lộ Bàng Thổ   =>  Bình
Tân – Tân  =>  Bình
Sửu – Mùi  =>  Lục xung
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình
Đinh – Giáp  =>  Bình
Mão – Tuất  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1994 [Giáp Tuất]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Giáp  =>  Bình
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Hỏa – Sơn Đầu Hỏa   =>  Bình
Đinh – Ất  =>  Bình
Mão – Hợi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1995 [Ất Hợi]
Thổ – Sơn Đầu Hỏa   =>  Tương Sinh
Tân – Ất  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Mậu  =>  Bình
Mão – Dần  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1998 [Mậu Dần]
Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Tân – Mậu  =>  Bình
Sửu – Dần  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]
Hỏa – Thành Đầu Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Kỷ  =>  Bình
Mão – Mão  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 1999 [Kỷ Mão]
Thổ – Thành Đầu Thổ   =>  Bình
Tân – Kỷ  =>  Bình
Sửu – Mão  =>  Bình
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]
Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Nhâm  =>  Tương hợp
Mão – Ngọ  =>  Lục phá
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2002 [Nhâm Ngọ]
Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Nhâm  =>  Bình
Sửu – Ngọ  =>  Lục hại
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]
Hỏa – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Qúy  =>  Tương phá
Mão – Mùi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2003 [Qúy Mùi]
Thổ – Dương Liễu Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Qúy  =>  Bình
Sửu – Mùi  =>  Lục xung
TB
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Bính  =>  Bình
Mão – Tuất  =>  Lục hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2006 [Bính Tuất]
Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Tân – Bính  =>  Tương hợp
Sửu – Tuất  =>  Tam hình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Hỏa – ốc Thượng Thổ   =>  Tương Sinh
Đinh – Đinh  =>  Bình
Mão – Hợi  =>  Tam hợp
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2007 [Đinh Hợi]
Thổ – ốc Thượng Thổ   =>  Bình
Tân – Đinh  =>  Tương phá
Sửu – Hợi  =>  Bình
Khá
Tuổi chủ nhà -> tuổi : 2010 [Canh Dần]
Hỏa – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Sinh
Đinh – Canh  =>  Bình
Mão – Dần  =>  Bình
Năm 2021 Tân Sửu -> tuổi : 2010 [Canh Dần]
Thổ – Tùng Bách Mộc   =>  Tương Khắc
Tân – Canh  =>  Bình
Sửu – Dần  =>  Bình
TB

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular