Kiếm Tiền Online

- Advertisement -

Browsing Category

Xem Bói Tướng Mặt

Xem tướng Tam đình trên mặt

Tam đình trên mặt bao gồm Thượng đình, Trung đình và Hạ đình. Trong đó, Thượng đình là chỉ bộ vị từ đinh đầu mép…

Xem tướng mặt ở Cung mệnh

Xem tướng Cung Mệnh trên khuôn mặt (Cung mệnh trên khuôn mặt có vị trí nằm giữa 2 lông mày), nếu màu sắc rất tươi…

Tướng mặt Quý nhân

Tướng mặt biểu thị mệnh phú quý hay nghèo khổ của chủ nhân Người có tiền tài thì thường mặt vuông, người có nhiều…

- Advertisement -

Xem tướng đoán cát hung

Xem tướng mạo có thể đoán được cát hung Trong Ma y tướng pháp có nói: Sự tốt xấu trong vận mệnh con người quyết…

Tướng mặt người nghèo khó

Tướng nghèo túng: Tướng người làm cho tiền của trong nhà hao tán Nếu trán nhọn chủ làm việc gì cũng đều thất bại,…

Tướng mặt không ai muốn

Tướng lục xung: Bôn ba vất vả, làm việc gì cũng thất bại Người sắc mặt u tối, làm việc sai lầm, vợ con xa lánh…

- Advertisement -

Xem tướng đại phú quý

Tướng đại quý: Người có hình tướng đại phú đại quý Người có hình tướng như sau: Đầu giống như đầu con hổ già, …