Browsing Category

Xem Bói Tướng Mặt

Xem tướng Tam đình trên mặt

Tam đình trên mặt bao gồm Thượng đình, Trung đình và Hạ đình. Trong đó, Thượng đình là chỉ bộ vị từ đinh đầu mép…

Xem tướng mặt ở Cung Nam Nữ

Cung Nam nữ trên khuôn mặt (là cung thứ năm trong 12 cung) nằm ở vị trí dưới mắt, được gọi tên là Lệ đường. Xem…

Xem tướng mặt ở Cung mệnh

Xem tướng Cung Mệnh trên khuôn mặt (Cung mệnh trên khuôn mặt có vị trí nằm giữa 2 lông mày), nếu màu sắc rất tươi…

Tướng mặt Quý nhân

Tướng mặt biểu thị mệnh phú quý hay nghèo khổ của chủ nhân Người có tiền tài thì thường mặt vuông, người có nhiều…

Bí quyết xem tướng mặt

Khi xem tướng mặt, các vị tướng sĩ cần thông qua hình tướng cụ thể để quan sát bản chất vô hình bên trong. Chỉ có…

Xem tướng đoán cát hung

Xem tướng mạo có thể đoán được cát hung Trong Ma y tướng pháp có nói: Sự tốt xấu trong vận mệnh con người quyết…

Xem tướng dựa vào ngũ hành

Khi xem tướng cho người khác trước tiên nên xem họ thuộc vào loại nào trong Ngũ hành Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ.…

Tướng mặt phú quý hay vất vả

1. Tướng mặt Phú quý Xem tướng mặt của một người chúng ta có thể biết được sự sướng khổ, vui buồn của người đó. Bộ…

Tướng mặt người nghèo khó

Tướng nghèo túng: Tướng người làm cho tiền của trong nhà hao tán Nếu trán nhọn chủ làm việc gì cũng đều thất bại,…

Tướng mặt không ai muốn

Tướng lục xung: Bôn ba vất vả, làm việc gì cũng thất bại Người sắc mặt u tối, làm việc sai lầm, vợ con xa lánh…

Tướng khắc hại

1.Tướng khắc hại: Phía dưới mắt không có thịt, quầng mắt thâm Người có hình tướng như sau: Xương hầu lồi, mũi cong…

Xem tướng đại phú quý

Tướng đại quý: Người có hình tướng đại phú đại quý Người có hình tướng như sau: Đầu giống như đầu con hổ già, …