Friday, October 29, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineWhite lable product

White lable product

Hình thức này là bạn mua sản phẩm từ các nhà sản xuất và gắn nhãn mát và thương hiệu của bạn. Sản phẩm đa dạng từ kẹo đến thiết bị tập thể dục, hoặc thậm chí là trà. Rất nhiều người bán sản phẩm làm cách này.

Bạn cần phải tìm một ngách mà có ít đối thủ mạnh, sản phẩm độc quyền để làm thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Việc bán hàng thì có thể trên website, chạy quảng cáo, Lazada,…

Hình thức này là bạn mua sản phẩm từ các nhà sản xuất và gắn nhãn mát và thương hiệu của bạn. Sản phẩm đa dạng từ kẹo đến thiết bị tập thể dục, hoặc thậm chí là trà. Rất nhiều người bán sản phẩm làm cách này.

Bạn cần phải tìm một ngách mà có ít đối thủ mạnh, sản phẩm độc quyền để làm thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Việc bán hàng thì có thể trên website, chạy quảng cáo, Lazada,…

Hình thức này là bạn mua sản phẩm từ các nhà sản xuất và gắn nhãn mát và thương hiệu của bạn. Sản phẩm đa dạng từ kẹo đến thiết bị tập thể dục, hoặc thậm chí là trà. Rất nhiều người bán sản phẩm làm cách này.

Bạn cần phải tìm một ngách mà có ít đối thủ mạnh, sản phẩm độc quyền để làm thì khả năng thành công sẽ cao hơn. Việc bán hàng thì có thể trên website, chạy quảng cáo, Lazada,…

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular