Wednesday, August 4, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineViết và bán ebook

Viết và bán ebook

Đây cũng là một các kiếm tiền online. Thay vì bạn phải tìm nhà xuất bản để xuất bản cuốn sách của bạn, hoặc tìm một nơi bán ebook. Bạn có thể bán ebook ngay trên website.

Lợi ích là không tốn bất kỳ phí nào cho những nơi trung gian, giá rẻ hơn, và có được thông tin người mua sách.

Tuy nhiên, việc mua sách điện tử (ebook) ở Việt Nam chưa được phổ biến. Các sách điện tử viết sau chủ yếu là để tặng miễn phí và hướng người đọc đến các dịch vụ khác.

Đây cũng là một các kiếm tiền online. Thay vì bạn phải tìm nhà xuất bản để xuất bản cuốn sách của bạn, hoặc tìm một nơi bán ebook. Bạn có thể bán ebook ngay trên website.

Lợi ích là không tốn bất kỳ phí nào cho những nơi trung gian, giá rẻ hơn, và có được thông tin người mua sách.

Tuy nhiên, việc mua sách điện tử (ebook) ở Việt Nam chưa được phổ biến. Các sách điện tử viết sau chủ yếu là để tặng miễn phí và hướng người đọc đến các dịch vụ khác.

Đây cũng là một các kiếm tiền online. Thay vì bạn phải tìm nhà xuất bản để xuất bản cuốn sách của bạn, hoặc tìm một nơi bán ebook. Bạn có thể bán ebook ngay trên website.

Lợi ích là không tốn bất kỳ phí nào cho những nơi trung gian, giá rẻ hơn, và có được thông tin người mua sách.

Tuy nhiên, việc mua sách điện tử (ebook) ở Việt Nam chưa được phổ biến. Các sách điện tử viết sau chủ yếu là để tặng miễn phí và hướng người đọc đến các dịch vụ khác.

Đây cũng là một các kiếm tiền online. Thay vì bạn phải tìm nhà xuất bản để xuất bản cuốn sách của bạn, hoặc tìm một nơi bán ebook. Bạn có thể bán ebook ngay trên website.

Lợi ích là không tốn bất kỳ phí nào cho những nơi trung gian, giá rẻ hơn, và có được thông tin người mua sách.

Tuy nhiên, việc mua sách điện tử (ebook) ở Việt Nam chưa được phổ biến. Các sách điện tử viết sau chủ yếu là để tặng miễn phí và hướng người đọc đến các dịch vụ khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular