Tuesday, October 26, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineViết bài cho blog/website

Viết bài cho blog/website

Nhiều blog/website cần người viết bài. Họ sẽ trả công cho bạn. Giá cả tùy thuộc vào blog và chất lượng vào viết của bạn.

Hãy chọn cho mình một chủ đề  và trở thành chuyên gia về chủ đề này. Tốt nhất hãy chọn chủ đề có thể liên quan tới nghề nghiệp của bạn.

Nhiều blog/website cần người viết bài. Họ sẽ trả công cho bạn. Giá cả tùy thuộc vào blog và chất lượng vào viết của bạn.

Hãy chọn cho mình một chủ đề  và trở thành chuyên gia về chủ đề này. Tốt nhất hãy chọn chủ đề có thể liên quan tới nghề nghiệp của bạn.

Nhiều blog/website cần người viết bài. Họ sẽ trả công cho bạn. Giá cả tùy thuộc vào blog và chất lượng vào viết của bạn.

Hãy chọn cho mình một chủ đề  và trở thành chuyên gia về chủ đề này. Tốt nhất hãy chọn chủ đề có thể liên quan tới nghề nghiệp của bạn.

Nhiều blog/website cần người viết bài. Họ sẽ trả công cho bạn. Giá cả tùy thuộc vào blog và chất lượng vào viết của bạn.

Hãy chọn cho mình một chủ đề  và trở thành chuyên gia về chủ đề này. Tốt nhất hãy chọn chủ đề có thể liên quan tới nghề nghiệp của bạn.

Khi bạn đã trở thành một chuyên gia thì bài viết của bạn sẽ có giá trị cao hơn rất nhiều. Nhiều khi, bạn còn được tài trợ để viết bài nữa.

Giá mỗi bài viết ở Việt Nam giao động trung bình thừ 100k đến 500k. Nếu chịu khó viết bài thì mỗi tháng bạn cũng có thu nhập vài triệu.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular