Kiếm Tiền Online

- Advertisement -

Ứng dụng đọc báo

3

Mới là ứng dụng đọc báo của BaoMoi.co – 1 trang báo tổng hợp tin tức tự động các tin tức nóng và mới nhất trong ngày tại Việt Nam.

>Bạn tải ứng dụng Báo Mới để kiếm tiền tại đây.

Hiện nay thì bên cạnh việc đọc báo, bạn có thể tham gia chương trình giới thiệu người thân, bạn bè sử dụng app và kiếm Xu từ app của Báo Mới.

Bằng cách tích lũy xu, bạn có thể đổi xu lấy thẻ điện thoại 10k hoặc thẻ điện thoại 50k.

thẻ 10k = 500 Xu

thẻ 50k = 2.500 Xu

Mặc dù phần thưởng tối đa là thẻ 50k nhưng mình nghĩ cũng khá hay đấy chứ !

Có thêm thẻ nạp điện thoại!

Mới là ứng dụng đọc báo của BaoMoi.co – 1 trang báo tổng hợp tin tức tự động các tin tức nóng và mới nhất trong ngày tại Việt Nam.

>Bạn tải ứng dụng Báo Mới để kiếm tiền tại đây.

Hiện nay thì bên cạnh việc đọc báo, bạn có thể tham gia chương trình giới thiệu người thân, bạn bè sử dụng app và kiếm Xu từ app của Báo Mới.

Bằng cách tích lũy xu, bạn có thể đổi xu lấy thẻ điện thoại 10k hoặc thẻ điện thoại 50k.

thẻ 10k = 500 Xu

thẻ 50k = 2.500 Xu

Mặc dù phần thưởng tối đa là thẻ 50k nhưng mình nghĩ cũng khá hay đấy chứ !

Có thêm thẻ nạp điện thoại!

- Advertisement -

- Advertisement -