Monday, December 6, 2021
HomeTài Liệu HayTừ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT

Từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT
Tài liệu tổng hợp từ vựng tiếng Nhật ngành công nghệ thông tin dành cho các bạn làm IT. Đây là bộ từ vựng cần thiết dành cho các bạn học IT hoặc những bạn sử dụng máy tính, các thuật ngữ cơ bản và thường xuyên sử dụng từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành IT.

xem thêm:https://drive.google.com/file/d/1yRNRGW_cE2HpjsekZxCG-zesdY0oanhQ/view

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular