Tuesday, October 26, 2021
HomeTài Liệu HayTự động chuyển hướng URL cho Blogger - Automatically redirect Blogger

Tự động chuyển hướng URL cho Blogger – Automatically redirect Blogger

1. Tự động chuyển hướng blog đến một URL cố định

Cách 1: Đăng nhập Blog muốn chuyển hướng ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm dòng code ngay dưới thẻ <head> rồi Lưu Mẫu lại

<meta content='5;url=http://dxoan.blogspot.com' http-equiv='refresh'/>

Thay http://dxoan.blogspot.com bằng URL đích bạn muốn chuyển tới.
5 là thời gian tính bằng giây, URL sẽ được chuyển hướng sau 5 giây kể từ khi load trang.
Cách 2: Đăng nhập Blog muốn chuyển hướng ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm đoạn code ngay dưới thẻ <head> rồi Lưu Mẫu lại

<script type='text/javascript'>
  var d='<data:blog.url/>';
  d=d.replace(/.*\/\/[^\/]*/, '');
  location.href = 'http://dxoan.blogspot.com';
</script>

Thay http://dxoan.blogspot.com bằng URL đích bạn muốn chuyển tới.
Nâng cao: Bạn có thể kết hợp các cách trên với thẻ điều kiện if để tạo chuyển hướng theo ý muốn.

2. Tự động chuyển hướng với mọi URL trên blog

Việc chuyển hướng này thường áp dụng cho những blog đổi sang tên miền mới và không muốn mất nhiều lượng truy cập từ tên miền cũ. Cách này áp dụng khi đổi tên miền từ abc.com sang xyz.com chứ không phải từ abc.blogspot.com sang xzy.com. Thay vì chuyển tất cả địa chỉ khi người đọc click vào tên miền cũ đến trang chủ có tên miền mới thì giờ sẽ chuyển đúng địa chỉ và chỉ thay thế 2 tên miền.

Ví dụ: abc.com/p/comment.html , abc.com/2015/03/hi-hi.html thay vì chuyển đến xyz.com thì giờ sẽ chuyển đến xyz.com/p/comment.html , xyz.com/2015/03/hi-hi.html và điều này cũng xảy ra tương tự với những đường dẫn khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular