Trở thành một ngân hàng

0

Nếu có vốn, bạn có thể suy nghĩ trở thành một ngân hàng online. Bạn sẽ cho người khác vay và bạn sẽ thu tiền lãi hàng tháng trong một khoảng thời gian nhất định.

Tuy nhiên, Các rất nhiều website không uy tín nên bạn hãy hết sức cẩn thận. Bạn có thể tham khảo 2 website sau:

 • https://www.lendingclub.com
 • https://www.zopa.comNếu có vốn, bạn có thể suy nghĩ trở thành một ngân hàng online. Bạn sẽ cho người khác vay và bạn sẽ thu tiền lãi hàng tháng trong một khoảng thời gian nhất định.

  Tuy nhiên, Các rất nhiều website không uy tín nên bạn hãy hết sức cẩn thận. Bạn có thể tham khảo 2 website sau:

  • https://www.lendingclub.com
  • https://www.zopa.comNếu có vốn, bạn có thể suy nghĩ trở thành một ngân hàng online. Bạn sẽ cho người khác vay và bạn sẽ thu tiền lãi hàng tháng trong một khoảng thời gian nhất định.

   Tuy nhiên, Các rất nhiều website không uy tín nên bạn hãy hết sức cẩn thận. Bạn có thể tham khảo 2 website sau:

   • https://www.lendingclub.com
   • https://www.zopa.com
Leave A Reply

Your email address will not be published.