Trở thành Content writer

Với mối quan tâm ngày càng tăng đối với Content marketing, nhiều thương hiệu đang tìm kiếm những nhà văn giỏi để tạo nội dung. Bí quyết để thành công với tư cách là một nhà văn là trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực thích hợp. Rất nhiều nhà văn cố gắng trở thành những người viết chung, viết cho nhiều thể loại từ thực phẩm đến công nghệ.

Tuy nhiên, việc có một trọng tâm thích hợp với tư cách là một nhà văn cho phép bạn viết nội dung tốt hơn. Khi bạn có kinh nghiệm trong lĩnh vực thích hợp, bạn có thể đưa ra một góc nhìn khác cho một phần nội dung.

Điều đó có nghĩa là bạn không chỉ nói những điều giống như mọi bài báo khác trên mạng. Và đó là điều mà các thương hiệu thực sự muốn trả. Suy nghĩ, kinh nghiệm và thông tin nội bộ của bạn vào thị trường ngách của họ.

Nếu ai đó yêu cầu một mẫu viết tiếp thị, hãy gửi cho họ những mẫu viết tiếp thị. Đừng gửi một bài báo về tài chính. Hoặc một môn thể dục. Thật khó để người quản lý tuyển dụng biết bạn hiểu rõ ngành nghề của bạn đến mức nào nếu họ không thể nhìn thấy một mẫu viết phù hợp.

Áp dụng cho các cơ hội phù hợp với kỹ năng và kinh nghiệm của bạn. Ngoài ra, nếu quảng cáo chiêu hàng của bạn không có danh sách các liên kết đến các bài viết mẫu, nó sẽ bị bỏ qua.