Tuesday, September 28, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineTrợ lý cá nhân online

Trợ lý cá nhân online

Bạn có thể chọn để trở thành một trợ lý cá nhân cho một khách hàng nào đó, nhưng làm hoàn toàn online.

Bạn sẽ có trách nhiệm sắp xếp công việc, đặt vé máy bay, gởi email, quản lý tài chính,…Có một số công ty đang cung cấp dịch vụ trợ lý cá nhân dạng này.

Bạn có thể chọn để trở thành một trợ lý cá nhân cho một khách hàng nào đó, nhưng làm hoàn toàn online.

Bạn sẽ có trách nhiệm sắp xếp công việc, đặt vé máy bay, gởi email, quản lý tài chính,…Có một số công ty đang cung cấp dịch vụ trợ lý cá nhân dạng này.

Bạn có thể chọn để trở thành một trợ lý cá nhân cho một khách hàng nào đó, nhưng làm hoàn toàn online.

Bạn sẽ có trách nhiệm sắp xếp công việc, đặt vé máy bay, gởi email, quản lý tài chính,…Có một số công ty đang cung cấp dịch vụ trợ lý cá nhân dạng này.

Bạn có thể chọn để trở thành một trợ lý cá nhân cho một khách hàng nào đó, nhưng làm hoàn toàn online.

Bạn sẽ có trách nhiệm sắp xếp công việc, đặt vé máy bay, gởi email, quản lý tài chính,…Có một số công ty đang cung cấp dịch vụ trợ lý cá nhân dạng này.

Bạn có thể chọn để trở thành một trợ lý cá nhân cho một khách hàng nào đó, nhưng làm hoàn toàn online.

Bạn sẽ có trách nhiệm sắp xếp công việc, đặt vé máy bay, gởi email, quản lý tài chính,…Có một số công ty đang cung cấp dịch vụ trợ lý cá nhân dạng này.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular