Delicious Delivery (TRAI BAO GIAO HÀNG)

0

NỘI DUNG PHIM

Sau khi cha bị phá sản, cuộc sống của Im Hyeok một thanh niên đẹp trai thay đổi hoàn toàn. Anh ta cung cấp các “dịch vụ” vận chuyển cho những phụ nữ “thiếu thốn” và phục vụ tận nơi. Và một ngày, người được anh ta “giao hàng” tới chính là Hee-seon (bạn gái cũ) rồi tình cũ không rủ cũng đến, cuộc sống nhục dục cùng 6 người phụ nữ bắt đầu…
Leave A Reply

Your email address will not be published.