Monday, May 16, 2022
HomeTài Liệu HayTổng hợp Style Popular Posts Widget cho Blogger (Blogspot)

Tổng hợp Style Popular Posts Widget cho Blogger (Blogspot)

Bài viết này là sự tổng hợp của một số style bài đăng phổ biến – style Popular Posts widget đẹp cho Blogger

Bước 1: Đăng nhập Blogger ~> Vào Bố cục ~> Thêm tiện ích bài đăng phổ biến (Popular Posts)

Bước 2: Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Chèn đoạn code CSS của Style mà bạn thích vào trước thẻ ]]></b:skin>
Dưới đây là một số kiểu Style Popular Posts đẹp cho bạn lựa chọn.

Style 1

#PopularPosts1 h2{
padding:7px 0 3px 0;
width:100%;
margin-bottom:10px;
font-size:1.3em;
text-indent:-12px;
font-size:18px;
text-align:center;
color: #757575; /* màu tiêu đề của tiện ích */
}
#PopularPosts1 ul{
list-style:none;
counter-reset:li;
- Advertisment -

Most Popular