Tổng hợp code Popup quảng cáo cho blog/web

0

Các loại Code Popup trong bài viết

  • Code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột
  • Code Popup-under hiện sau trình duyệt cho blog/web
  • Code Popup mở tab mới khi click vào vị trí bất kỳ trên web
  • Code Popup mở cửa sổ quảng cáo nhỏ dưới góc màn hình
  • Code Popup: Xuất hiện popup khi click chuột lần đầu tiên
  • Code Popup : Xuất hiện nhiều cửa sổ khi click lần đầu tiên
  • Code tạo quảng cáo popup xuất hiện 1 lần/1 ngày/1 ip

Đăng nhập Blogger ~> Vào Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Sửa link http://dxoan.blogspot.com/ thành đường link của web mà bạn muốn đặt Popup
1. Code Popup xuất hiện nhiều tab mỗi khi click chuột

Thay <body> thành

<body onclick='open_popup()'>

<script type='text/javascript'>
/* <![CDATA[ */
function open_popup() {
window.open("http://dxoan.blogspot.com/")
window.open("http://dxoan.blogspot.com/")
window.open("http://dxoan.blogspot.com/")
}
/* ]]> */
</script>

Mặc định là mở 3 trang Popup, các bạn có thể thêm hoặc bớt với đoạn code window.open(“địa_chỉ_web”)
Khuyến cáo: cách này sẽ gây khó chịu cho người dùng
2. Code Popup-under hiện sau trình duyệt cho blog/web

Đặc điểm:
– Các popup-under sẽ tự động xuất hiện mà không cần phải đợi độc giả click vào một vị trí bất kỳ trên trang của bạn.
– Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay phần mềm chặn popup.

Cách thực hiện:
Thêm 1 trong 2 đoạn code sau vào trước thẻ </head> (Hoặc Vào bố cục (Layout) ~> Thêm tiện ích (Add a widget) ~> HTML/Javascript ~> Dán 1 trong 2 đoạn code sau vào)

Code 1:

<script>
function popup() {
var url = "http://dxoan.blogspot.com/";
window.open(url);
popWin = window.open(page,'popWin');
popWin.blur();
window.focus();
}
popup();
</script>
Leave A Reply

Your email address will not be published.