Sunday, December 5, 2021
HomeTài Liệu HayTổng hợp Chương trình TẬP LÀM VĂN năm học lớp 8

Tổng hợp Chương trình TẬP LÀM VĂN năm học lớp 8

HỌC KÌ I

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự………….…………………………2

Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự kết hợp với miêu tả………………10

Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh………………………………17

Viết bài tập làm văn số 4 – Thi học kì 1

HỌC KÌ II

Viết bài tập làm văn số 5 – Văn thuyết minh …………………………..32

Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận……….………………………45

Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận……….………………………47

Viết bài tập làm văn số 8 – Thi học kì 2

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH TẬP LÀM VĂN 9

HỌC KÌ I

Viết bài tập làm văn số 3 – Văn thuyết minh………………………………52

Viết bài tập làm văn số 1 – Văn tự sự………….………………………..55

Viết bài tập làm văn số 2 – Văn tự sự …………………………………..57

Viết bài tập làm văn số 4 – Thi học kì 1

HỌC KÌ II

Viết bài tập làm văn số 5 – Văn nghị luận xã hội………………………..59

Viết bài tập làm văn số 6 – Văn nghị luận văn học………………………60

Viết bài tập làm văn số 7 – Văn nghị luận văn học………………………64

Viết bài tập làm văn số 8 – Thi học kì 2

Chương trình tập làm văn lớp 9 có thể học từ lớp 8, để nhằm hướng đến sự liên tục và tiếp nối, từ đó đạt được hiệu quả cao hơn trong quá trình dạy và học với phương châm:

“Học văn không chỉ là học văn”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular