Tiền thưởng cứu trợ từ cược thua của bạn tại nhà cái dafabet

0

Ưu đãi hấp dẫn cho các thành viên nhà cái dafabet từ cược thua của bạn.

Điều kiện và điều khoản

1. Tất cả tiền thưởng có yêu cầu đặt cược 10 lần.

2. Yêu cầu đặt cược chỉ được tính ở các trò chơi Slot. Nếu bạn chưa có tài khoản hãy đăng ký dafabet ngay để tham gia.

3. Tất cả tiền thưởng cứu trợ sẽ được cập nhật tự động vào ngày tiếp theo.

4. Thua khoản tiền nhỏ vẫn sẽ đủ điều kiện nhận tiền thưởng cứu trợ hàng ngày vào ngày tiếp theo.

MỨC CƯỢC THUA LOẠI TIỀN THƯỞNG
4.600.000 VNĐ – 22.999.999 VNĐ KHÔNG THUỘC CLB PROSPERITY 140.000 VNĐ
THÀNH VIÊN CLB PROSPERITY 230.000 VNĐ

5. Thua khoản tiền lớn vẫn sẽ đủ điều kiện nhận tiền thưởng cứu trợ hàng ngày vào ngày tiếp theo.

MỨC CƯỢC THUA LOẠI TIỀN THƯỞNG
Từ 23.000.000 VNĐ trở lên KHÔNG THUỘC CLB PROSPERITY 690.000 VNĐ
THÀNH VIÊN CLB PROSPERITY 1.100.000 VNĐ

6. Dafabet Poker có quyền loại trừ những người chơi tham gia khuyến mãi với nhiều tài khoản.

7. Dafabet Poker có quyền loại bỏ người chơi nếu phát hiện có thông đồng hoặc bất kỳ hành vi phạm lỗi nào diễn ra trong thời gian khuyến mãi.

8. Dafabet Poker có quyền thay đổi điều lệ của khuyến mãi này mà không cần thông báo trước. Quyết định cuối cùng thuộc về Dafabet.

Điều kiện & Điều khoản chung của khuyến mãi dafabet sẽ được áp dụng.

Leave A Reply

Your email address will not be published.