Tuesday, January 18, 2022
HomeKiếm Tiền OnlineThiết kế landing page (trang bán hàng)

Thiết kế landing page (trang bán hàng)

Nhu cầu về bán hàng là rất lớn. Bạn cần những trang bán hàng có thể thu hút được khách hàng ngay lập tức và tỉ lệ chuyển đổi cao.

Việc thiết kế một trang bán hàng không dễ. Nếu bạn có khả năng thiết kế tốt những trang landing page, thì bạn có thể tạo ra một dịch vụ để làm việc này.

Hiện tại ở Việt Nam đã có một số công ty cung cấp dịch vụ này. Nổi tiếng nhất là Lagipage. Còn trên thê giới thì có Unbounce cũng khá nổi tiếng. Theo mình nhận thấy, dịch vụ này vẫn còn rất tiềm năng trong tương lai.

Bạn cũng có thể thiết kế những Landing page với dịch vụ email marketing Convertkit rất dễ dàng. (Dùng thử 14 ngày miễn phí)

Nhu cầu về bán hàng là rất lớn. Bạn cần những trang bán hàng có thể thu hút được khách hàng ngay lập tức và tỉ lệ chuyển đổi cao.

Việc thiết kế một trang bán hàng không dễ. Nếu bạn có khả năng thiết kế tốt những trang landing page, thì bạn có thể tạo ra một dịch vụ để làm việc này.

Hiện tại ở Việt Nam đã có một số công ty cung cấp dịch vụ này. Nổi tiếng nhất là Lagipage. Còn trên thê giới thì có Unbounce cũng khá nổi tiếng. Theo mình nhận thấy, dịch vụ này vẫn còn rất tiềm năng trong tương lai.

Bạn cũng có thể thiết kế những Landing page với dịch vụ email marketing Convertkit rất dễ dàng. (Dùng thử 14 ngày miễn phí)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular