THIẾT KẾ ĐỒ HỌA CHUYỂN ĐỘNG CHO MẠNG XÃ HỘI

Video loại này có một chút khác biệt so với việc ghi hình và chỉnh sửa video thông thường. Bạn cần làm video bán hàng bằng cách làm cho những bức ảnh tĩnh tạo ra những chuyển động hấp dẫn trong khoảng thời gian nhất định.

Làm thế nào?

  • Xem các trang web như Freelancer hoặc Guru để tìm việc.
  • Nhận yêu cầu chi tiết và mục tiêu của khách hàng.
  • Lên kịch bản và dựng video cho Facebook hoặc Instagram (cả trang cá nhân và story).

Khoản thù lao tôi có thể mong đợi là bao nhiêu?

Từ 2.344.500 đồng đến 35.167.500 đồng – tùy thuộc công việc và mức độ thiết kế cần làm.

Ưu điểm & nhược điểm

  • Ưu
    Linh hoạt, mọi công việc đều có thể xử lý trên máy tính.
  • Nhược
    Liên tục cập nhật những tính năng mới trên mạng xã hội; Hiệu quả phụ thuộc vào sự tương tác của công chúng.