Wednesday, August 4, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineTạo website cung cấp mã giảm giá, hoặc hoàn tiền (cashback)

Tạo website cung cấp mã giảm giá, hoặc hoàn tiền (cashback)

Tạo website cung cấp mã giảm giá, hoặc hoàn tiền (cashback)

Tạo một website mã giảm giá là một một cách để kiếm tiền online. Bạn sẽ cung cấp mã giảm giá cho khách hàng. Mã giảm giá này sẽ lấy ở các đối tác làm về liên kết tiếp thị hoặc trực tiếp tại nhà cung cấp.

Khi  khách hàng sử dụng mã giảm giá của bạn, bạn sẽ được hoa hồng từ chương trình liên kết tiếp thị (affiliate)

Tạo một website mã giảm giá là một một cách để kiếm tiền online. Bạn sẽ cung cấp mã giảm giá cho khách hàng. Mã giảm giá này sẽ lấy ở các đối tác làm về liên kết tiếp thị hoặc trực tiếp tại nhà cung cấp.

Khi  khách hàng sử dụng mã giảm giá của bạn, bạn sẽ được hoa hồng từ chương trình liên kết tiếp thị (affiliate)

Một hình thức khác là trang web về hoàn tiền cho khách hàng khi họ mua sản phẩm từ trang của họ. Sản phẩm này là của các nhà bán lẻ và cửa hàng online.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular