Friday, July 30, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineTạo một cửa hàng kinh doanh online với WooCommerce

Tạo một cửa hàng kinh doanh online với WooCommerce

Khi bạn chọn được những sản phẩm để bán, bạn cần quyết định bạn sẽ bán chúng ở đâu. Ngoài những trang bán lẻ lớn thì bạn có thể tạo một cửa hàng của riêng mình ngay trên website của bạn.

WooCommerce là một plugin (công cụ) mạnh mẽ giúp bạn tạo một cửa hàng trên nền tảng wordpress. Bạn có thể thực hiện thanh toán tự động, quản lý sản phẩm,… ngay trên website.

Khi bạn chọn được những sản phẩm để bán, bạn cần quyết định bạn sẽ bán chúng ở đâu. Ngoài những trang bán lẻ lớn thì bạn có thể tạo một cửa hàng của riêng mình ngay trên website của bạn.

WooCommerce là một plugin (công cụ) mạnh mẽ giúp bạn tạo một cửa hàng trên nền tảng wordpress. Bạn có thể thực hiện thanh toán tự động, quản lý sản phẩm,… ngay trên website.

Khi bạn chọn được những sản phẩm để bán, bạn cần quyết định bạn sẽ bán chúng ở đâu. Ngoài những trang bán lẻ lớn thì bạn có thể tạo một cửa hàng của riêng mình ngay trên website của bạn.

WooCommerce là một plugin (công cụ) mạnh mẽ giúp bạn tạo một cửa hàng trên nền tảng wordpress. Bạn có thể thực hiện thanh toán tự động, quản lý sản phẩm,… ngay trên website.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular