Sunday, October 24, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineTạo một cửa hàng kinh doanh online các sản phẩm số

Tạo một cửa hàng kinh doanh online các sản phẩm số

Bán sản phẩm số như ebook, phần mềm, bài hát, video,…có nhiều cái lợi. Bạn không cần kho lưu trữ, không tốn chi phí nhân viên trong coi, không tốn phí vận chuyển. Người mua nhận được sản phẩm ngay lập tức.

Một plugin bạn có thể dùng để biến website của ban thành cửa hàng bán sản phẩm số là Easy Digital Downloads.

Bán sản phẩm số như ebook, phần mềm, bài hát, video,…có nhiều cái lợi. Bạn không cần kho lưu trữ, không tốn chi phí nhân viên trong coi, không tốn phí vận chuyển. Người mua nhận được sản phẩm ngay lập tức.

Một plugin bạn có thể dùng để biến website của ban thành cửa hàng bán sản phẩm số là Easy Digital Downloads.

Bán sản phẩm số như ebook, phần mềm, bài hát, video,…có nhiều cái lợi. Bạn không cần kho lưu trữ, không tốn chi phí nhân viên trong coi, không tốn phí vận chuyển. Người mua nhận được sản phẩm ngay lập tức.

Một plugin bạn có thể dùng để biến website của ban thành cửa hàng bán sản phẩm số là Easy Digital Downloads.

Bán sản phẩm số như ebook, phần mềm, bài hát, video,…có nhiều cái lợi. Bạn không cần kho lưu trữ, không tốn chi phí nhân viên trong coi, không tốn phí vận chuyển. Người mua nhận được sản phẩm ngay lập tức.

Một plugin bạn có thể dùng để biến website của ban thành cửa hàng bán sản phẩm số là Easy Digital Downloads.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular