Tuesday, July 27, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineTạo một bộ video để bán

Tạo một bộ video để bán

Bạn có thể tạo một bộ video để dạy về một kiến thức hay một kỹ năng nào đó để bán ngay trên blog/wesbite của bạn. Hình thức này cũng tương tự như bán ebook.

Bạn chỉ làm video một lần và bán cả đời. Do đó, bạn nên làm bộ video này càng chuyên nghiệp càng tốt. Bạn cần phải đầu tư về quay film, âm thanh, chỉnh sửa hình ảnh.

Bạn có thể tạo một bộ video để dạy về một kiến thức hay một kỹ năng nào đó để bán ngay trên blog/wesbite của bạn. Hình thức này cũng tương tự như bán ebook.

Bạn chỉ làm video một lần và bán cả đời. Do đó, bạn nên làm bộ video này càng chuyên nghiệp càng tốt. Bạn cần phải đầu tư về quay film, âm thanh, chỉnh sửa hình ảnh.

Bạn có thể tạo một bộ video để dạy về một kiến thức hay một kỹ năng nào đó để bán ngay trên blog/wesbite của bạn. Hình thức này cũng tương tự như bán ebook.

Bạn chỉ làm video một lần và bán cả đời. Do đó, bạn nên làm bộ video này càng chuyên nghiệp càng tốt. Bạn cần phải đầu tư về quay film, âm thanh, chỉnh sửa hình ảnh.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular