Tuesday, October 26, 2021

tài liệu,

  1. Google :  tất nhiên việc đầu tiên là bạn hãy gõ nguyên xi tên bài báo, quyển sách bạn cần tìm vào Google. Nếu nó hiện lên [PDF] ở đầu kết quả thì có khả năng cao là bạn đã tìm ra nguồn download, ngược lại thì thử các trang dưới.
  2. http://b-ok.org : tải sách và báo khoa học. Math2IT không đảm bảo vấn nạn vi phạm bản quyền của trang này!
  3. http://bookboon.com : trang này chuyên về sách khoa học, ít hoặc không có báo hay tạp chí.
  4. http://www.sciencedirect.com : nếu bạn làm việc cho một trường hay viện khoa học có liên kết với trang này thì nó sẽ rất ngon để download tài liệu miễn phí, còn nếu bạn là dân ngoại lai thì có vẻ khó, khi ấy hãy tìm người thích hợp và nhờ họ download giùm.
  5. https://www.researchgate.net : trang này giống như mạng xã hội thu nhỏ của các nhà khoa học. Nó sẽ có tài liệu download nếu như tác giả của tài liệu đó cho phép và upload lên, còn không thì bạn cần liên hệ với tác giả để “xin”.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular