Surveys On the Go kiếm tiền

0

Đây là một ứng dụng khảo sát khác cho phép bạn thiết lập hồ sơ của mình và sau đó thực hiện các cuộc khảo sát mà sau đó bạn sẽ được trả tiền. Nó yêu cầu bạn đánh giá trải nghiệm mua sắm và sản phẩm hoặc thậm chí đánh giá cả phim hay các chương trình truyền hình. Thậm chí, khi Bạn sẽ nhận được ngay tiền khi tải ứng dụng này xuống.

Google Opinion Rewards

Đây là một ứng dụng khảo sát khác cho phép bạn được khảo sát khoảng một lần một tuần. Với ứng dụng này, bạn nhận được những phần thưởng mà có thể sử dụng được trong Google App store. Các cuộc khảo sát này thường khá ngắn và có thể bao gồm những kiểu như là đánh giá các quảng cáo.

 Money Machine

Ứng dụng này tương tự như những ứng dụng khác, nó tập trung vào các cuộc khảo sát nhưng cũng cho phép bạn kiếm tiền bằng cách xem video và hoàn thành các nhiệm vụ trực tuyến nhỏ khác. Nó sẽ thông báo cho bạn khi nào bạn có thể hoàn thành các loại yêu cầu  khác nhau. Sau đó, bạn có thể chuyển phần thưởng vào tài khoản PayPal của mình dưới dạng tiền mặt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.