Kiếm Tiền Online

- Advertisement -

Sử dụng 3 số liền nhau trùng đầu

2

Với phương pháp nàu, người chơi cần xem các giải trong bảng KQXS . Trường hợp trong 1 giải mà có 3 số liền nhau xuất hiện và trùng đầu thì đây là dấu hiệu 3 ngày tiếp theo con lô này sẽ không xuất hiện nữa. Lúc này, chúng ta sẽ tiếp tục 2 con lô trong 3 con để nuôi.

Ví dụ: Ngày 01/01/2019 nổ 3 con lô liên tiếp trùng đầu bao gồm: 45, 46, 47. Trong 3 ngày tiếp đó 02/01, 03/01, 04/01 chúng không về thì chúng ta chọn 2 trong 3 con lô để nuôi thêm 3 ngày nữa là 05/01, 06/01, 07/01.

- Advertisement -

- Advertisement -