Friday, October 29, 2021
HomeTài Liệu HayShare Full bộ đĩa DVD dạy PHP & MySQL + izCMS của...

Share Full bộ đĩa DVD dạy PHP & MySQL + izCMS của izwebz

Đây là bộ DVD giá 220k do Warlock Demon của izwebz thực hiện. Bộ DVD dạy lập trình PHP & MySQL + izCMS gồm 9 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Biến, chuỗi và mảng
 • Chương 3: Vòng lặp
 • Chương 4: Hàm
 • Chương 5: POST, GET, COOKIES, SESSION
 • Chương 6: SQL
 • Chương 7: JOIN SQL
 • Chương 8: izCMS
 • Chương 9: Bảo mật

Like, +1 và chia sẻ nếu thấy hữu ích nhé

Đây là bộ DVD giá 220k do Warlock Demon của izwebz thực hiện. Bộ DVD dạy lập trình PHP & MySQL + izCMS gồm 9 chương:

 • Chương 1: Giới thiệu
 • Chương 2: Biến, chuỗi và mảng
 • Chương 3: Vòng lặp
 • Chương 4: Hàm
 • Chương 5: POST, GET, COOKIES, SESSION
 • Chương 6: SQL
 • Chương 7: JOIN SQL
 • Chương 8: izCMS
 • Chương 9: Bảo mật

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular