Tuesday, October 26, 2021

SEO Tools

Kiểm tra trang web của bạn về tốc độ tải trangGoogle Page RankAlexa rank, backlinksbroken linksreciprocal link và meta tags ngay trên Blog DX. Chỉ cần nhập tên miền hoặc URL của trang web và nhấn Check!. Kết quả sẽ được hiển thị bên dưới.

Tất cả các công cụ SEO dưới đây đều được cung cấp và lưu trữ bởi iWEBTOOL, ngoại trừ Google Page Rank checker.

1. Tốc độ thử nghiệm

Kiểm tra kích thước và thời gian tải trang.

Để phân tích trang chi tiết hơn, hãy thử Pingdom.

2. Rank checker

Kiểm tra Google Page Rank cho tên miền của trang web. Kết quả sẽ được hiển thị trong một cửa sổ mới.

Your domain/web page:
Kiểm tra thứ hạng trang này được cung cấp bởi Page Rank Checker

Kiểm tra backlinks đến tên miền của trang web.

Your domain/web page:

Kiểm tra xem đối tác liên kết của bạn còn để liên kết trở lại trang web của bạn.

Your domain:
(Bạn phải để cả http://)
Your partner’s URL:

Kiểm tra các liên kết hỏng trong trang web của bạn.

Your web page URL:

6. Meta tag checker

Trích xuất thông tin và các thẻ meta trang web của bạn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular