Sau khi quan hệ, 3 việc đàn ông không được làm, 2 điều đối với phụ nữ không được chậm trễ

0

Sau mỗi lần quan hệ, bạn sẽ làm gì? Ngủ một giấc, dậy đi tắm hay là nghỉ ngơi và làm “hiệp 2”? Thực ra, sau khi quan hệ sẽ có một số việc không thể làm hoặc có những việc cần phải thực hiện, bằng không sẽ gây hại cho sức khỏe.

Leave A Reply

Your email address will not be published.