rở thành một Freelancer

Freelance thường được hiểu là làm việc tự do. Những Freelancer là các cá nhân làm việc độc lập, tự do, không chịu sự quản lý của bất kỳ đơn vị nào, không bị giới hạn về nguyên tắc, quy củ và không gian làm việc.

Bạn có thể lên các trang web tuyển freelancer uy tín như Upwork, Freelancer,…để tìm công việc phù hợp với bản thân. Khi công ty có các dự án lớn với nhân sự hiện tại không đủ, họ thường thuê thêm các freelancer để đẩy nhanh tiến độ. Sau khi dự án kết thúc, bạn có thể nhận được vài chục, vài trăm, hoặc cả vài ngàn USD. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để bạn được cọ xát với nhiều hình thức công việc khác nhau để tìm ra công việc phù hợp với bản thân.

Freelance thường được hiểu là làm việc tự do. Những Freelancer là các cá nhân làm việc độc lập, tự do, không chịu sự quản lý của bất kỳ đơn vị nào, không bị giới hạn về nguyên tắc, quy củ và không gian làm việc.

Bạn có thể lên các trang web tuyển freelancer uy tín như Upwork, Freelancer,…để tìm công việc phù hợp với bản thân. Khi công ty có các dự án lớn với nhân sự hiện tại không đủ, họ thường thuê thêm các freelancer để đẩy nhanh tiến độ. Sau khi dự án kết thúc, bạn có thể nhận được vài chục, vài trăm, hoặc cả vài ngàn USD. Ngoài ra, đây cũng là cơ hội tốt để bạn được cọ xát với nhiều hình thức công việc khác nhau để tìm ra công việc phù hợp với bản thân.