Sunday, October 24, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineQuảng bá sản phẩm của chính bạn

Quảng bá sản phẩm của chính bạn

Nếu bạn có một website hay fanpage/nhóm mạng xã hội, bạn có thể quảng bá sản phẩm của mình đến độc giả hoặc những người theo dõi bạn.

Hầu hết các mạng xã hội đều tích hợp nút mua hàng trên các fanpage, người mua có thể nhấn vào và đi đến trang mua hàng của bạn.

Đây gọi là bán hàng online. Hình thức này đang rất phát triển tại Việt Nam.

Nếu bạn có một website hay fanpage/nhóm mạng xã hội, bạn có thể quảng bá sản phẩm của mình đến độc giả hoặc những người theo dõi bạn.

Hầu hết các mạng xã hội đều tích hợp nút mua hàng trên các fanpage, người mua có thể nhấn vào và đi đến trang mua hàng của bạn.

Đây gọi là bán hàng online. Hình thức này đang rất phát triển tại Việt Nam.

Nếu bạn có một website hay fanpage/nhóm mạng xã hội, bạn có thể quảng bá sản phẩm của mình đến độc giả hoặc những người theo dõi bạn.

Hầu hết các mạng xã hội đều tích hợp nút mua hàng trên các fanpage, người mua có thể nhấn vào và đi đến trang mua hàng của bạn.

Đây gọi là bán hàng online. Hình thức này đang rất phát triển tại Việt Nam.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular