Friday, October 29, 2021
HomeTài Liệu HayPhân trang tự động tải thêm bài viết (Auto Load More) cho...

Phân trang tự động tải thêm bài viết (Auto Load More) cho Blogger

Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Dán đoạn code này trước thẻ </head> rồi Lưu Mẫu lại
( Hoặc vào Bố cục ~> Thêm tiện ích HTML/Javascript ngay dưới phần bài đăng rồi dán đoạn code vào)

<script src='//ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.9.1/jquery.min.js'></script>
<script type='text/javascript'>
//<![CDATA[
(function(a){function h(){g||(g=!0,d?(b.find("a").hide(),b.find("img").show(),a.ajax(d,{dataType:"html"}).done(function(c){var c=a("<div></div>").append(c.replace(j,"")),e=c.find("a.blog-pager-older-link");e?d=e.attr("href"):(d="",b.hide());c=c.find(i).children();a(i).append(c);window._gaq&&window._gaq.push(["_trackPageview",d]);window.gapi&&window.gapi.plusone&&window.gapi.plusone.go&&window.gapi.plusone.go();window.disqus_shortname&&a.getScript("http://"+window.disqus_shortname+".disqus.com/blogger_index.js");window.FB&&window.FB.XFBML&&window.FB.XFBML.parse&&window.FB.XFBML.parse();window.twttr&&window.twttr.widgets&&window.twttr.widgets.load&&window.twttr.widgets.load();b.find("img").hide();b.find("a").show();g=!1})):b.hide())}function k(){var a=Math.max(f.height(),l.height(),document.documentElement.clientHeight),b=f.scrollTop()+f.height();150>a-b&&h()}var d="",b=null,i="div.blog-posts",g=!1,f=a(window),l=a(document),j=/<script\b[^<]*(?:(?!<\/script>)<[^<]*)*<\/script>/gi;a(document).ready(function(){if("item"!=_WidgetManager._GetAllData().blog.pageType&&(d=a("a.blog-pager-older-link").attr("href"))){var c=a('<a href="javascript:;">Load more posts</a>');c.click(h);var e=a('<img src="https://lh3.googleusercontent.com/-FiCzyOK4Mew/T4aAj2uVJKI/AAAAAAAAPaY/x23tjGIH7ls/s32/ajax-loader.gif" style="display: none;">');f.scroll(k);b=a('<div style="text-align: center; font-size: 150%;"></div>');b.append(c);b.append(e);b.insertBefore(a("#blog-pager"));a("#blog-pager").hide()}})})(jQuery);
//]]>
</script>

Nếu ai không muốn hiện chữ Load more posts thì xóa nó đi là xong.
https://lh3.googleusercontent.com/-FiCzyOK4Mew/T4aAj2uVJKI/AAAAAAAAPaY/x23tjGIH7ls/s32/ajax-loader.gif là link ảnh hiện ra khi load, dưới đây là một số ảnh khác tùy bạn lựa chọn

http://3.bp.blogspot.com/-I9SKwXGlzhU/UeJqQ4B4TWI/AAAAAAAAHoo/BvbJnyd2OBQ/s1600/border+loader.gif
http://4.bp.blogspot.com/--x30MuouNeA/UeJlqygA5sI/AAAAAAAAHnw/0Ri5ojxYiQc/s1600/Round+Loader.gif
http://4.bp.blogspot.com/-dzib_XP8XTw/UeJnDCatNtI/AAAAAAAAHoA/-jvR4s_iu-4/s1600/arrow+loader.gif
http://4.bp.blogspot.com/-_UbFQhMCTMM/UeJnmHilQJI/AAAAAAAAHoI/YsUJ7CK-HcQ/s1600/silver+arrows+circle.gif
http://2.bp.blogspot.com/-T3whmFR9AHc/UeJp7HjiaXI/AAAAAAAAHoY/9aoe-xvtfFI/s1600/blue.gif
http://3.bp.blogspot.com/-QV24FgUJXPc/UeJqHbXH_SI/AAAAAAAAHog/UGMCCznDUoM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular