Sunday, January 23, 2022
HomeKiếm Tiền OnlineOnline Marketing

Online Marketing

Internet phủ sóng rộng khắp mang lại nhiều cơ hội để kinh doanh. Vậy thì tại sao không bắt đầu với online marketing ngay hôm nay?

Google, Facebook, Instagram, Youtube…Tất cả đều là những mỏ vàng để bạn có thể khai thác, đồng thời góp phần đẩy mạnh quảng bá sản phẩm. Và một điều thú vị nhất đó là bạn sẽ không phải lên văn phòng ngồi 8 tiếng, viết những báo cáo dài dằng dặc và trả lời rất nhiều email trong một ngày. Công việc của bạn chỉ có làm và làm mà thôi.

Công việc online marketing tưởng dễ mà khó. Dễ vì gần như ai cũng có thể làm được. Bởi vì mọi công cụ gần như đã được cung cấp sẵn bởi các nhà cung cấp như Facebook hay Google. Khó là bởi vì bạn phải biết cách phân tích và nghiên cứu rất nhiều. Từ đó mới mong đem lại hiệu quả. Đặc biệt khi bạn là người nhận làm online marketing cho các doanh nghiệp khác, áp lực về KPI là rất lớn.

Internet phủ sóng rộng khắp mang lại nhiều cơ hội để kinh doanh. Vậy thì tại sao không bắt đầu với online marketing ngay hôm nay?

Google, Facebook, Instagram, Youtube…Tất cả đều là những mỏ vàng để bạn có thể khai thác, đồng thời góp phần đẩy mạnh quảng bá sản phẩm. Và một điều thú vị nhất đó là bạn sẽ không phải lên văn phòng ngồi 8 tiếng, viết những báo cáo dài dằng dặc và trả lời rất nhiều email trong một ngày. Công việc của bạn chỉ có làm và làm mà thôi.

Công việc online marketing tưởng dễ mà khó. Dễ vì gần như ai cũng có thể làm được. Bởi vì mọi công cụ gần như đã được cung cấp sẵn bởi các nhà cung cấp như Facebook hay Google. Khó là bởi vì bạn phải biết cách phân tích và nghiên cứu rất nhiều. Từ đó mới mong đem lại hiệu quả. Đặc biệt khi bạn là người nhận làm online marketing cho các doanh nghiệp khác, áp lực về KPI là rất lớn.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular