Tuesday, May 17, 2022
HomeTài Liệu HayNhận địa chỉ rút gọn - URL tùy chỉnh cho kênh Youtube

Nhận địa chỉ rút gọn – URL tùy chỉnh cho kênh Youtube

Khi mới tạo kênh Youtube, bạn sẽ thấy địa chỉ kênh vừa dài, loằng ngoằng lại khó nhớ, người dùng muốn nhập địa chỉ truy cập kênh dường như là điều không thể. Với lý do đó, hầu như ai chơi Youtube cũng muốn có cho kênh của mình 1 địa chỉ rút gọn (URL tùy chỉnh) dễ nhớ mà lại mang dấu ấn riêng.

Để nhận URL tùy chỉnh, kênh của bạn cần đáp ứng một số yêu cầu sau:

  • 500 người đăng ký trở lên
  • Kênh có ít nhất 30 ngày tuổi
  • Kênh đã tải ảnh lên cho biểu tượng kênh
  • Kênh đã tải hình ảnh kênh lên

Ngoài ra, bạn cũng có thể nhận được URL tùy chỉnh bằng cách liên kết và xác minh trang web chính thức của bạn với kênh hoặc trang Google+

Nhận URL tùy chỉnh cho kênh

Sau khi đã hội đủ điều kiện nhận URL tùy chỉnh, bạn sẽ thấy thông báo trong cài đặt tài khoản nâng cao và khi vào trang Google+ cũng sẽ thấy thông báo nhận URL tùy chỉnh hiện ngay trên đầu.

- Advertisment -

Most Popular