Thursday, April 15, 2021

Money App

Money App (ứng dụng có trên cả iOS và Android). Đây là một ứng dụng nghiên cứu thị trường mà bạn sẽ kiếm được phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó bao gồm: cung cấp ý kiến, chơi trò chơi, kiểm tra cửa hàng trưng bày, mua sắm bí mật, các dịch vụ thử nghiệm và tham gia thử nghiệm miễn phí. Bạn chỉ cần mở một tài khoản trên Money App và bắt đầu hoàn thành các nhiệm vụ để tích lũy phần thưởng, bạn có thể đổi lấy tiền mặt bằng tài khoản PayPal. Cái hay của ứng dụng này là bạn có thể được trả tiền trong vòng hai đến ba ngày làm việc – đây là điều hiếm có trên thị trường kiếm tiền trên app vì họ thường trả tiền mỗi tháng 1 lần hoặc không thể rút bằng tiền mặt.

Hơn thế nữa, ứng dụng này đạt điểm khá cao (4,8 trên 5) trên cả Google Play và iTunes. Một người đã đánh giá đã viết : “Tôi đã nhận được 10 đô la trong vòng 5 ngày đầu tiên. Điều này khá là tuyệt vời khi tôi không cần rời khỏi ghế nhưng vẫn có tiền”

Money App (ứng dụng có trên cả iOS và Android). Đây là một ứng dụng nghiên cứu thị trường mà bạn sẽ kiếm được phần thưởng cho việc hoàn thành nhiệm vụ, trong đó bao gồm: cung cấp ý kiến, chơi trò chơi, kiểm tra cửa hàng trưng bày, mua sắm bí mật, các dịch vụ thử nghiệm và tham gia thử nghiệm miễn phí. Bạn chỉ cần mở một tài khoản trên Money App và bắt đầu hoàn thành các nhiệm vụ để tích lũy phần thưởng, bạn có thể đổi lấy tiền mặt bằng tài khoản PayPal. Cái hay của ứng dụng này là bạn có thể được trả tiền trong vòng hai đến ba ngày làm việc – đây là điều hiếm có trên thị trường kiếm tiền trên app vì họ thường trả tiền mỗi tháng 1 lần hoặc không thể rút bằng tiền mặt.

Hơn thế nữa, ứng dụng này đạt điểm khá cao (4,8 trên 5) trên cả Google Play và iTunes. Một người đã đánh giá đã viết : “Tôi đã nhận được 10 đô la trong vòng 5 ngày đầu tiên. Điều này khá là tuyệt vời khi tôi không cần rời khỏi ghế nhưng vẫn có tiền”

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular