Tuesday, September 28, 2021

Mofiin Mofiin

à ứng dụng/app giúp bạn có thể kiếm tiền online đơn giản từ việc đọc báo, nhanh chóng và đổi những phần quà có giá trị như thẻ cào, phiếu giảm giá…

Trong tab “Kiếm Tiền” có 3 mục đáng quan tâm để các bạn kiếm điểm đổi quà là: đọc báo, xem video, nhiệm vụ và mời bạn bè.

Mỗi tin đọc được 10 điểm Mời bạn bè nhận 2000 điểm

Làm nhiệm vụ 3000 điểm

Tối đa lượt mời bạn bè từ mofiin kiếm tiền là 100 người

à ứng dụng/app giúp bạn có thể kiếm tiền online đơn giản từ việc đọc báo, nhanh chóng và đổi những phần quà có giá trị như thẻ cào, phiếu giảm giá…

Trong tab “Kiếm Tiền” có 3 mục đáng quan tâm để các bạn kiếm điểm đổi quà là: đọc báo, xem video, nhiệm vụ và mời bạn bè.

Mỗi tin đọc được 10 điểm Mời bạn bè nhận 2000 điểm

Làm nhiệm vụ 3000 điểm

Tối đa lượt mời bạn bè từ mofiin kiếm tiền là 100 người

à ứng dụng/app giúp bạn có thể kiếm tiền online đơn giản từ việc đọc báo, nhanh chóng và đổi những phần quà có giá trị như thẻ cào, phiếu giảm giá…

Trong tab “Kiếm Tiền” có 3 mục đáng quan tâm để các bạn kiếm điểm đổi quà là: đọc báo, xem video, nhiệm vụ và mời bạn bè.

Mỗi tin đọc được 10 điểm Mời bạn bè nhận 2000 điểm

Làm nhiệm vụ 3000 điểm

Tối đa lượt mời bạn bè từ mofiin kiếm tiền là 100 người

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular