Tuesday, May 17, 2022
Home1xbetMcGregor và Khabib - Trận Chiến Của Năm Ở Lồng Bát Giác

McGregor và Khabib – Trận Chiến Của Năm Ở Lồng Bát Giác

CÁC GIẢI THƯỞNG BẠN CÓ CƠ HỘI NHẬN ĐƯỢC

ĐĂNG KÍ THAM GIA TẠI ĐÂY ==> http://bit.ly/platinum-fight
GIẢI THƯỞNG

Những người trúng thưởng ngẫu nhiên sẽ nhận được các phần quà sau:

 • Hạng 1: 1 kg platinum bar (1 winner)
 • Hạng 2: 1 kg gold bar (1 winner)
 • Hạng 3: 1 kg silver bar (1 winner)
 • Hạng 4: iMac Pro (2 winners)
 • Hạng 5: smartphone iPhoneX (5 winners)
 • Hạng 6: iPad Pro (10 winners)
 • Hạng 7: Smartphone iPhone 8+ (10 winners)

*Players who win the bars of precious metal will receive their prize in the form of money credited to their account in their national currency. Winnings are equivalent to the cost of the prize.

ĐIỂM THƯỞNG:

 • 10.000 điểm thưởng (10 giải)
 • 5.000 điểm thưởng (20 giải)
 • 2,000 điểm thưởng (30 giải)
 • 1.000 điểm thưởng (50 giải)
 • 500 bonus points (100 giải)
 • 200 điểm thưởng (200 giải)
 • 100 điểm thưởng (300 giải)
 • 50 điểm thưởng (400 giải)


THỜI HẠN THAM GIA DỰ THƯỞNG: 06-09-2018 (00:00 UTC+3) ĐẾN 06-10-2018 (23:59 UTC+3), 2018.
ĐĂNG KÍ THAM GIA TẠI ĐÂY ==> http://bit.ly/platinum-fight

- Advertisment -

Most Popular