Loại bỏ CSS mặc định của Blogger

0

Đây là 2 link CSS mặc định của Blogger, nó được tạo ra tự động và không hề tìm thấy trong mẫu. Loại bỏ CSS mặc định sẽ giúp bạn có thể tự tùy biến CSS, tối ưu tốc độ tải trang, hỗ trợ SEO.
Lưu ý là chỉ loại bỏ CSS mặc định của Blogger khi bạn chắc rằng có thể làm chủ CSS của blog.

Cách 1:
Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thêm code này vào ngay bên trên thẻ <b:skin>

&lt;!--<style type='text/css'/>--&gt;

Lưu Mẫu lại.

Cách 2:
Đăng nhập Blogger ~> Mẫu ~> Chỉnh sửa HTML
Thay

<b:skin><![CDATA[
/* Code CSS của blog */
]]></b:skin>

Thành

&lt;style type=&quot;text/css&quot;&gt;&lt;!-- /*<b:skin><![CDATA[*/]]></b:skin>
<style type='text/css'>
/* Code CSS của blog */
</style>

Lưu Mẫu lại.

Leave A Reply

Your email address will not be published.