LẬP KÊNH PODCAST RIÊNG

LẬP KÊNH PODCAST RIÊNG

Tương tự như viết blog và làm YouTube, nhưng tạo podcast đơn giản hơn vì chỉ cần duy nhất giọng nói của bạn.

Làm thế nào?

  • Chọn loại nội dung bạn muốn truyền đạt tới người nghe. Hãy thoải mái viết ra một danh sách các chủ đề nhất quán và phát triển nó một cách chiến lược. Ví dụ, nếu bạn chia sẻ về cuộc sống lành mạnh, hãy đảm bảo tính chính xác và truyền đạt bằng giọng nói rõ ràng.
  • Ghi âm podcast của bạn.
  • Đăng lên một nền tảng nào đó – hãy thử Spotify.

Khoản thù lao tôi có thể mong đợi là bao nhiêu?

Hình thức này không sinh lợi khi bắt đầu, nhưng nếu podcast của bạn có chất lượng, bạn sẽ dần đạt được số người theo dõi. Với số lượng đó, bạn có thể tiếp cận các công ty có lĩnh vực kinh doanh liên quan đến nội dung của mình và đề nghị tài trợ, mức giá dao động từ 2.344.500 đồng đến 18.756.000 đồng tùy thuộc độ liên quan đến chủ đề hoặc tổng số lượt nghe.

Ưu điểm & nhược điểm

  • Ưu
    Dễ dàng bắt đầu và tải lên.
  • Nhược
    Cần rất kiên nhẫn để tăng lượng người theo dõi trước khi có thể tiếp cận nhà tài trợ.