Làm thế nào để xóa tài khoản LinkedIn của bạn?

0

Bạn đã mở một tài khoản LinkedIn khi nghĩ đến việc chuyển đổi công việc.

Hiện tại, bạn không còn sử dụng tài khoản đó nữa. Nhưng bạn nhận được một vài email mỗi ngày từ LinkedIn với các cập nhật và những thứ khác và nó lãng phí thời gian của bạn phải xóa chúng.

Bạn không bao giờ sử dụng tài khoản này và muốn xóa nó. Bạn có thể thực hiện theo các bước dưới đây.

Hướng dẫn xóa tài khoản LinkedIn
Thật dễ dàng để xóa tài khoản LinkedIn không được sử dụng (và không mong muốn) của bạn. Chỉ cần làm theo các bước dưới đây:

1 – Đăng nhập vào tài khoản LinkedIn của bạn .

2 – Nhấp vào hình thu nhỏ nhỏ của ảnh tiểu sử của bạn trên thanh trình đơn ở đầu cửa sổ.

3 – Nhấp vào Settings & Privacy .

4 – Di chuyển đến cuối trang và nhấp vào Closing your LinkedIn Account.

5 – Chọn lý do muốn đóng tài khoản của bạn , sau đó nhấp vào nút Next .

6 – Confirm your choice để xóa tài khoản khi được nhắc làm như vậy.

Đó là tất cả để có nó. LinkedIn sẽ đóng tài khoản của bạn và bạn sẽ không còn nhận được bất kỳ email cập nhật nào từ họ nữa.

Leave A Reply

Your email address will not be published.