Monday, September 20, 2021

Làm Podcast

Podcast là một chương trình dạng âm thanh giống như bạn nghe radio. Ở chương trình này, bạn có thể chia sẻ đến thính giả của bạn những kinh nghiệm, hoặc sử dụng một công cụ nào đó, hoặc bất cứ thứ gì.

Thông thường thì người nghe có thể nghe podcast miễn phí. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách nhận quảng cáo từ các công ty. Tất nhiên là chương trình của bạn phải có lượng người nghe đông đảo.

Podcast là một chương trình dạng âm thanh giống như bạn nghe radio. Ở chương trình này, bạn có thể chia sẻ đến thính giả của bạn những kinh nghiệm, hoặc sử dụng một công cụ nào đó, hoặc bất cứ thứ gì.

Thông thường thì người nghe có thể nghe podcast miễn phí. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách nhận quảng cáo từ các công ty. Tất nhiên là chương trình của bạn phải có lượng người nghe đông đảo.

Podcast là một chương trình dạng âm thanh giống như bạn nghe radio. Ở chương trình này, bạn có thể chia sẻ đến thính giả của bạn những kinh nghiệm, hoặc sử dụng một công cụ nào đó, hoặc bất cứ thứ gì.

Thông thường thì người nghe có thể nghe podcast miễn phí. Bạn có thể kiếm tiền bằng cách nhận quảng cáo từ các công ty. Tất nhiên là chương trình của bạn phải có lượng người nghe đông đảo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular