Monday, September 20, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineLàm một website về danh bạ kinh doanh

Làm một website về danh bạ kinh doanh

Bạn tổng hợp các hình thức kinh doanh cùng các công ty liên quan. Đầu tiên, bạn có thể bắt đầu với việc tổng hợp cấc ngành nghề kinh doanh, viết bài giới thiệu. Sau khi website đã lớn mạnh, những công ty muốn có mặt trên website của bạn thì cần phải trả tiền.

Có hai ông lớn đang làm hình thức này, đó là Google Business và Yelp.

Bạn tổng hợp các hình thức kinh doanh cùng các công ty liên quan. Đầu tiên, bạn có thể bắt đầu với việc tổng hợp cấc ngành nghề kinh doanh, viết bài giới thiệu. Sau khi website đã lớn mạnh, những công ty muốn có mặt trên website của bạn thì cần phải trả tiền.

Có hai ông lớn đang làm hình thức này, đó là Google Business và Yelp.

Bạn tổng hợp các hình thức kinh doanh cùng các công ty liên quan. Đầu tiên, bạn có thể bắt đầu với việc tổng hợp cấc ngành nghề kinh doanh, viết bài giới thiệu. Sau khi website đã lớn mạnh, những công ty muốn có mặt trên website của bạn thì cần phải trả tiền.

Có hai ông lớn đang làm hình thức này, đó là Google Business và Yelp.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular