Friday, May 13, 2022
HomeKiếm Tiền OnlineKola – Ứng dụng kiếm tiền trên Iphone

Kola – Ứng dụng kiếm tiền trên Iphone

Ban đầu, Kola là một ứng dụng thuần đọc báo đã xuất hiện từ lâu. Sau này, khi công nghệ thay đổi, để cạnh tranh với các đối thủ khác buộc Kola phải đổi mới tính năng của mình. Chính vì vậy, Kola đã mở thêm tính năng kiếm tiền cho người đọc báo.

Cách thức kiếm tiền của Kola rất đơn giản nhưng lại không quá hấp dẫn so với các đối thủ khác. Bạn sẽ giới thiệu người thân hoặc bạn bè đọc báo trên Kola thì bạn sẽ nhận được số tiền là 10.000 VNĐ/ người. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm đó là người bạn được giới thiệu phải mở ứng dụng Kola liên tiếp 8 tiếng đồng hồ.

Ban đầu, Kola là một ứng dụng thuần đọc báo đã xuất hiện từ lâu. Sau này, khi công nghệ thay đổi, để cạnh tranh với các đối thủ khác buộc Kola phải đổi mới tính năng của mình. Chính vì vậy, Kola đã mở thêm tính năng kiếm tiền cho người đọc báo.

Cách thức kiếm tiền của Kola rất đơn giản nhưng lại không quá hấp dẫn so với các đối thủ khác. Bạn sẽ giới thiệu người thân hoặc bạn bè đọc báo trên Kola thì bạn sẽ nhận được số tiền là 10.000 VNĐ/ người. Tuy nhiên, điều kiện đi kèm đó là người bạn được giới thiệu phải mở ứng dụng Kola liên tiếp 8 tiếng đồng hồ.

- Advertisment -

Most Popular