Kiếm tiền với ứng dụng VNDC

VNDC là một đồng stablecoin được vận hành bằng công nghệ Blockchain và được đảm bảo bằng đồng tiền pháp định Việt Nam ( VNĐ). Giá trị của VNDC luôn bằng với VNĐ ( 1VNDC = 1VNĐ). VNDC được xây dựng và phát triển trên nền tảng công nghệ Ethereum blockchain chuẩn ERC-20 và Binance chain chuẩn Bep-2..

Các bước đăng ký:
• Bước 1 : Đăng ký tài khoản VNDC
• Bước 2 :Xác thực Email
• Bước 3 : Xác thực danh tính
• Bước 4 : Giới thiệu bạn bè bằng Link giới thiệu của bạn ,hoàn thành bước 2 và 3 xong mới giới thiệu được bạn và nhận 10k ,bạn của mình cũng nhận 10k nha.