Kiếm tiền với Swagbucks

0

Swagbucks là website làm khảo sát online phổ biến nhất thế giới với hơn 20 triệu người truy cập mỗi tháng.

Bạn có thể nhận thưởng thông qua các thẻ quà tặng để mua hàng trên Amazon, Ebay hay Walmart.

Nếu không muốn nhận thẻ quà tặng thì bạn có thể rút tiền về Paypal dễ dàng.

Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản Swagbucks và sau đó làm các khảo sát để kiếm thêm tiền thôi.

Mỗi khảo sát trên Swagbucks, bạn có thể kiếm được từ 1SB đến 100SB. Số tối thiểu để bạn có thể đổi quà là 500SB, đối với Paypal là 700SB ($5).

Swagbucks là website làm khảo sát online phổ biến nhất thế giới với hơn 20 triệu người truy cập mỗi tháng.

Bạn có thể nhận thưởng thông qua các thẻ quà tặng để mua hàng trên Amazon, Ebay hay Walmart.

Nếu không muốn nhận thẻ quà tặng thì bạn có thể rút tiền về Paypal dễ dàng.

Bạn chỉ cần đăng ký tài khoản Swagbucks và sau đó làm các khảo sát để kiếm thêm tiền thôi.

Mỗi khảo sát trên Swagbucks, bạn có thể kiếm được từ 1SB đến 100SB. Số tối thiểu để bạn có thể đổi quà là 500SB, đối với Paypal là 700SB ($5).

Leave A Reply

Your email address will not be published.