Wednesday, August 4, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineKiếm tiền từ Tweets

Kiếm tiền từ Tweets

Nhiều nhãn hàng cần quảng cáo cho sản phẩm của họ trên Twitter. Thay vì họ bỏ tiền chạy quảng cáo thì họ trả tiền cho người có nhiều người theo dõi.

Những người có sức ảnh hưởng lớn trên Twitter có thể kiếm tiền từ các bài đăng của họ (tweets). Có người kiếm cả triệu dollar chỉ với một vài dòng.

Nhiều nhãn hàng cần quảng cáo cho sản phẩm của họ trên Twitter. Thay vì họ bỏ tiền chạy quảng cáo thì họ trả tiền cho người có nhiều người theo dõi.

Những người có sức ảnh hưởng lớn trên Twitter có thể kiếm tiền từ các bài đăng của họ (tweets). Có người kiếm cả triệu dollar chỉ với một vài dòng.

Nhiều nhãn hàng cần quảng cáo cho sản phẩm của họ trên Twitter. Thay vì họ bỏ tiền chạy quảng cáo thì họ trả tiền cho người có nhiều người theo dõi.

Những người có sức ảnh hưởng lớn trên Twitter có thể kiếm tiền từ các bài đăng của họ (tweets). Có người kiếm cả triệu dollar chỉ với một vài dòng.

Nhiều nhãn hàng cần quảng cáo cho sản phẩm của họ trên Twitter. Thay vì họ bỏ tiền chạy quảng cáo thì họ trả tiền cho người có nhiều người theo dõi.

Những người có sức ảnh hưởng lớn trên Twitter có thể kiếm tiền từ các bài đăng của họ (tweets). Có người kiếm cả triệu dollar chỉ với một vài dòng.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular