Friday, July 30, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineKiếm tiền từ những bài viết

Kiếm tiền từ những bài viết

Nếu website của bạn nổi tiếng, bạn có thể nhận tiền để viết một cái gì đó và chèn đường link dẫn tới một website khác.

Những trang web này sẽ có được lượng người truy cập đáng kể từ bài viết của bạn, Google đánh giá web của họ cao hơn, và họ trả tiền cho bạn về điều này.

Để họ có được điều này thì họ phải trả tiền cho bạn để được đặt link trên web/blog của bạn. Hoặc là phải trao đổi gì đó. 🙂

Ngoài ra, nếu bạn làm một website khác thì bạn có thể điều hướng người dùng sang website mới của bạn thông qua những bài viết.

Nếu website của bạn nổi tiếng, bạn có thể nhận tiền để viết một cái gì đó và chèn đường link dẫn tới một website khác.

Những trang web này sẽ có được lượng người truy cập đáng kể từ bài viết của bạn, Google đánh giá web của họ cao hơn, và họ trả tiền cho bạn về điều này.

Để họ có được điều này thì họ phải trả tiền cho bạn để được đặt link trên web/blog của bạn. Hoặc là phải trao đổi gì đó. 🙂

Ngoài ra, nếu bạn làm một website khác thì bạn có thể điều hướng người dùng sang website mới của bạn thông qua những bài viết.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular