Tuesday, September 28, 2021
HomeKiếm Tiền OnlineKiếm tiền từ internet: Email Marketing

Kiếm tiền từ internet: Email Marketing

Nếu để ý, bạn sẽ thấy các email marketing mà bạn nhận được đang đến từ hai nguồn. Một là từ các website bạn đã đăng ký email newsletter. Hai là từ những địa chỉ email lạ mà bạn chưa từng đăng ký. Và đây chính là cách kiếm tiền từ việc cung cấp dịch vụ email marketing.

Cụ thể, bạn tạo ra một danh sách các email, tốt nhất nên thuộc thị trường ngách để đảm bảo tỉ lệ người đọc mail cao. Kế đến, bạn sử dụng các công cụ như ConvertKit, Drip, MailChimp, và Aweber để tạo Email marketing.

Nếu muốn kiếm tiền từ dịch vụ này, bạn cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

   • Ưu tiên chọn thị trường ngách.
   • Sử dụng nhà cung cấp dịch vụ email marketing uy tín.
   • Tạo một landing page. Sau đó, bạn chuyển tất cả các traffic về trang này.
   • Định kỳ gửi email cho danh sách địa chỉ email đã lập.
   • Mục tiêu của gửi email list là xây dựng niềm tin từ người nhận để họ sẵn sàng mở email của bạn.

Khi tỉ lệ mở email trong danh sách tốt thì bạn đã có thể bắt đầu kiếm tiền bằng cách:

  • Bán sản phẩm của bạn.
  • Bán phí thành viên.
  • Tạo tiếp thị liên kết thông qua gửi email cho người đăng ký (subcribers).
  • Bán quảng cáo tài trợ.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -

Most Popular