KIẾM TIỀN TỪ AFFILIATE MARKETING VỚI AMAZON, SHAREASALES, CJ,…

Affiliate Marketing (Tiếp thị Liên kết) là dạng tiếp thị bằng cách sử dụng cộng tác viên, nó cho phép bạn nhận hoa hồng từ một công ty bằng cách quảng bá sản phẩm cho họ.

Trước tiên, bạn cần đăng ký với “affiliate marketing networks”. Nghe thì thật đơn giản, nhưng bạn cần cẩn thận trước các trang lừa đảo! Chỉ nên hợp tác với “affiliate marketing networks” uy tín như Amazon, Shareasales, CJ (Commission Junction),… Các trang này giúp cho bạn có thể bán hàng nhờ affiliate mà không sợ rủi ro, tạo kết nối giữa bạn và công ty bán hàng, và cũng đảm bảo bạn nhận thanh toán đều đặn.

Sau khi đã đăng ký, bạn sẽ tiếp tục chọn một hoặc nhiều sản phẩm mà bạn muốn quảng bá và dẫn link affiliate của chúng về trang web của bạn. Khi người truy cập từ trang web của bạn click vào link để đến trang web của sản phẩm, giao dịch mua hàng mà họ thực hiện sẽ được theo dõi, và tùy thuộc vào hành động của họ như click, đặt hàng, mua hàng,… thì bạn sẽ được công ty trả các mức tiền hoa hồng quy định trước.

Affiliate Marketing (Tiếp thị Liên kết) là dạng tiếp thị bằng cách sử dụng cộng tác viên, nó cho phép bạn nhận hoa hồng từ một công ty bằng cách quảng bá sản phẩm cho họ.

Trước tiên, bạn cần đăng ký với “affiliate marketing networks”. Nghe thì thật đơn giản, nhưng bạn cần cẩn thận trước các trang lừa đảo! Chỉ nên hợp tác với “affiliate marketing networks” uy tín như Amazon, Shareasales, CJ (Commission Junction),… Các trang này giúp cho bạn có thể bán hàng nhờ affiliate mà không sợ rủi ro, tạo kết nối giữa bạn và công ty bán hàng, và cũng đảm bảo bạn nhận thanh toán đều đặn.

Sau khi đã đăng ký, bạn sẽ tiếp tục chọn một hoặc nhiều sản phẩm mà bạn muốn quảng bá và dẫn link affiliate của chúng về trang web của bạn. Khi người truy cập từ trang web của bạn click vào link để đến trang web của sản phẩm, giao dịch mua hàng mà họ thực hiện sẽ được theo dõi, và tùy thuộc vào hành động của họ như click, đặt hàng, mua hàng,… thì bạn sẽ được công ty trả các mức tiền hoa hồng quy định trước.