Kiếm tiền từ affiliate Amazon

Một trong những cách kiếm tiền online nhiều nhất là từ liên kết tiếp thị (affiliate) của Amazon.

Bạn lấy những đường link liên kết tiếp thị của các sản phẩm từ Amazon, sau đó về tiếp thị cho những sản phẩm này trên blog của bạn.

Nếu có người nhấn vào đường link này và mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Người mua không phải trả giá cao hơn, thậm chí còn rẻ hơn giá bình thường của sản phẩm nhờ mã giảm giá của bạn.Nếu có người nhấn vào đường link này và mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Người mua không phải trả giá cao hơn, thậm chí còn rẻ hơn giá bình thường của sản phẩm nhờ mã giảm giá của bạn.Nếu có người nhấn vào đường link này và mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Người mua không phải trả giá cao hơn, thậm chí còn rẻ hơn giá bình thường của sản phẩm nhờ mã giảm giá của bạn.Nếu có người nhấn vào đường link này và mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Người mua không phải trả giá cao hơn, thậm chí còn rẻ hơn giá bình thường của sản phẩm nhờ mã giảm giá của bạn.Nếu có người nhấn vào đường link này và mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Người mua không phải trả giá cao hơn, thậm chí còn rẻ hơn giá bình thường của sản phẩm nhờ mã giảm giá của bạn.Nếu có người nhấn vào đường link này và mua hàng, bạn sẽ nhận được hoa hồng. Người mua không phải trả giá cao hơn, thậm chí còn rẻ hơn giá bình thường của sản phẩm nhờ mã giảm giá của bạn.